Vakantie

De eerste week van de Paasvakantie heeft Dr Kathleen Van der Auwera een weekje vakantie.

De tweede week van de Paasvakantie is Dr Anneleen Vanneuville een weekje thuis.

De secretaresse zal op vrijdag 10 april en op woensdag 15 april afwezig zijn.